Man-Sheng Tu

The Criminal (1977)

aka: Pan jue

Emperor of Shaolin Kung Fu's poster

Emperor of Shaolin Kung Fu (1980)

aka: Chuang wang li zi cheng

The Legend of the Owl's poster

The Legend of the Owl (1981)

aka: Mao tou ying

Wandering Heroes's poster

Wandering Heroes (1990)

aka: You xia er

Listen Before You Sing (2021)

aka: Ting jian ge zai chang