Umin Boya

20:30:40's poster

20:30:40 (2004)

aka: Er shi san shi si shi

Orz Boyz's poster

Orz Boyz (2008)

aka: Jiong nan hai

Warriors of the Rainbow: Seediq Bale I's poster

Warriors of the Rainbow: Seediq Bale I (2011)

aka: Sai de ke · ba lai: Tai yang qi

Warriors of the Rainbow: Seediq Bale II's poster

Warriors of the Rainbow: Seediq Bale II (2011)

aka: Sai de ke · ba lai: Cai hong qiao

Together's poster

Together (2012)

aka: Tian mi mi

Kano's poster

Kano (2014)

Zinnia Flower's poster

Zinnia Flower (2015)

aka: Bai ri gao bie

My Missing Valentine's poster

My Missing Valentine (2020)

aka: Xiao shi de qing ren jie

Listen Before You Sing (2021)

aka: Ting jian ge zai chang

Till We Meet Again's poster

Till We Meet Again (2021)

aka: Yue Lao