Chen Shiang-Chyi

A Brighter Summer Day's poster

A Brighter Summer Day (1991)

aka: Gu ling jie shao nian sha ren shi jian

A Confucian Confusion's poster

A Confucian Confusion (1994)

aka: Du li shi dai

The River's poster

The River (1997)

aka: He liu

Wo de shen jing bing (1997)

Fang lang (1997)

Restless's poster

Restless (1998)

Half of Heaven (2000)

aka: La moitié du ciel

What Time Is It There?'s poster

What Time Is It There? (2001)

aka: Ni na bian ji dian

Robinson's Crusoe's poster

Robinson's Crusoe (2003)

aka: Lu bin xun piao liu ji

Goodbye, Dragon Inn's poster

Goodbye, Dragon Inn (2003)

aka: Bu san

The Missing's poster

The Missing (2003)

aka: Bu jian

Bear Hug (2004)

aka: Yong bao da bai xiong

The Wayward Cloud's poster

The Wayward Cloud (2005)

aka: Tian bian yi duo yun

I Don't Want to Sleep Alone's poster

I Don't Want to Sleep Alone (2006)

aka: Hei yan quan

Face (2009)

aka: Visage

Soul's poster

Soul (2013)

aka: Shi hun

Stray Dogs's poster

Stray Dogs (2013)

aka: Jiao you

Past Present's poster

Past Present (2013)

aka: Zuo tian

The Clearstream Affair (2014)

aka: L'enquête

Exit's poster

Exit (2014)

aka: Hui guang zou ming qu

The Receptionist's poster

The Receptionist (2016)

The Deserted: VR's poster

The Deserted: VR (2017)

Increasing Echo's poster

Increasing Echo (2021)

aka: Xiu xing