Alan Mak

Infernal Affairs III's poster

Infernal Affairs III (2003)

aka: Mou gaan dou III: Jung gik mou gaan

Cinema listings
Sex Racecourse's poster

Sex Racecourse (1992)

aka: Wong Kok ma cheung

In the Heat of Summer's poster

In the Heat of Summer (1994)

aka: Dim ji bing bing: Ching nin gon taam

Loving You (1995)

aka: Mou mei san taam

Lost and Found (1996)

aka: Tin ngai hoi gok

Downtown Torpedoes's poster

Downtown Torpedoes (1997)

aka: San tau dip ying

He Comes from Planet K's poster

He Comes from Planet K (1997)

aka: Gang xing xian sheng

Nude Fear (1998)

aka: Jui hung 20 nin

Your Place or Mine's poster

Your Place or Mine (1998)

aka: Mui tin oi nei 8 siu si

Gen-X Cops's poster

Gen-X Cops (1999)

aka: Dak ging san yan lui

Zhou mo kuang re's poster

Zhou mo kuang re (1999)

Double Tap's poster

Double Tap (2000)

aka: Cheung wong

Endless Affair's poster

Endless Affair (2000)

aka: Oi yue shing

Fighting for Love's poster

Fighting for Love (2001)

aka: Tung gui mat yau

Final Romance's poster

Final Romance (2001)

aka: Yuen mong shu

Big Head Monster's poster

Big Head Monster (2001)

aka: Hung bou yit sin ji Dai tao gwai ying

Dance of a Dream's poster

Dance of a Dream (2001)

aka: Oi gwan yue mung

Bit luen's poster

Bit luen (2001)

Infernal Affairs's poster

Infernal Affairs (2002)

aka: Mou gaan dou

Love Undercover (2002)

aka: San jaat si mooi

Infernal Affairs II's poster

Infernal Affairs II (2003)

aka: Mou gaan dou II

Initial D's poster

Initial D (2005)

aka: Tau man ji D

Moonlight in Tokyo's poster

Moonlight in Tokyo (2005)

aka: Ching yi ngor sum gi

The Departed's poster

The Departed (2006)

Confession of Pain's poster

Confession of Pain (2006)

aka: Seung sing

Simply Actors's poster

Simply Actors (2007)

aka: Hei wong ji wong

Lady Cop & Papa Crook's poster

Lady Cop & Papa Crook (2008)

aka: Dai sau cha ji lui

Overheard's poster

Overheard (2009)

aka: Sit ting fung wan

Once a Gangster's poster

Once a Gangster (2010)

aka: Fei saa fung chung chun

The Lost Bladesman's poster

The Lost Bladesman (2011)

aka: Guan yun chang

Overheard 2's poster

Overheard 2 (2011)

aka: Sit ting fung wan 2

The Silent War's poster

The Silent War (2012)

aka: Ting feng zhe

Overheard 3's poster

Overheard 3 (2014)

aka: Sit ting fung wan 3

Two Thumbs Up's poster

Two Thumbs Up (2015)

aka: Chung fung che

I Am Somebody's poster

I Am Somebody (2015)

aka: Wo shi lu ren jia

Extraordinary Mission's poster

Extraordinary Mission (2017)

aka: Fei fan ren wu

Integrity (2019)

aka: Lian zheng feng yun

The Procurator's poster

The Procurator (2022)

aka: Jian Cha Feng Yun